Konkursy współorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy

Plakat konkursu Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem "„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Hasło tegorocznego konkursu wiąże się z prowadzoną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z partnerami instytucjonalnymi wieloletnią działalnością służącą eliminacji zagrożeń wypadkowych w środowisku pracy rolniczej. Państwowa Inspekcja Pracy także uczestniczy w tych działaniach. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS wspierają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Regulamin konkursu – edycja 2022

WIecej informacji o konkursie na strpnie KRUS
konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021 r.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Państwowa Inspekcja Pracy zaprasza do udziału w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – edycja 2021.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencja Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Konkurs w sposób istotny przyczynia się do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, a uczestniczący w nim rolnicy indywidualni mogą liczyć na wsparcie m.in. przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, którzy podczas wizytacji gospodarstw w ramach etapów regionalnego i wojewódzkiego konkursu, udzielają porad technicznych i prawnych oraz doradzają, w jaki sposób zorganizować gospodarstwa w sposób zgodny z zasadami bhp.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstw profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Zachęcamy do udziału !

Regulamin konkursu – edycja 2021

Ważne terminy:

  • 23.04.2021 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
  • 25.06.2021 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego Konkursu
  • lipiec – sierpień 2021 r. - wizytacje gospodarstw finałowych (termin uzależniony jest od sytuacji epidemicznej w kraju).
Wyniki konkursu