II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie
i Dobrostan Rolnika” 2020

Plakat

Prezentacja

Zapraszamy młodzież szkolną i uniwersytecką, a w szczególności ze szkół rolniczych, do udziału w konkursie, dotyczącym wdrażanej przez KRUS międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce.

Zgłoszenia do Konkursu wraz z przesłaniem pracy konkursowej można dokonać w terminie do 30 września 2020 r.

Cele konkursu:

  • promowanie wśród młodzieży, w szczególności - uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.
  • popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym Siedmiu Złotych Zasad oraz jej trzech filarów: Bezpieczeństwa, Zdrowia i Dobrostanu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobrostan rolnika.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu (od 30 sek. do 2 min.), który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad Wizji Zero oraz jej trzech filarów: Bezpieczeństwa, Zdrowia i Dobrostanu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobrostan rolnika, także w kontekście zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Polski.

Siedem Złotych Zasad:

  1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
  2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.
  3. Zdefiniuj cele – stwórz program.
  4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.
  5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy.
  6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie.
  7. Daj dobry przykład i motywuj innych.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Współorganizatorami konkursu są: Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Honorowy Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Patronat medialny sprawuje TVP Info.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie filmowym:

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego