Wydarzenia

plakat

Konkurs dla młodzieży

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 21 lat włącznie, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym do udziału w konkursie, dotyczącym wdrażanej przez KRUS międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia, należy przesyłać do 31 października 2022 roku.

Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorem - Państwowa Inspekcja Pracy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

zdjęcie - widok na grupę ludzi

Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu zorganizował w dniach 04-05 kwietnia 2022 r. naradę szkoleniową pn.: „Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym – działania prewencyjno-promocyjne ukierunkowane na poprawę dobrostanu fizycznego i psychicznego w miejscu pracy i zamieszkania”

zdjęcie - widok na salę z ludźmi

Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją Pracy

W dniu 15 września br. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, we współpracy z Zespołem Szkół Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, Komendą Powiatową Straży Pożarnej we Włodawie, Zakładem Karnym we Włodawie, Zespołem Ratownictwa we Włodawie, Komendą Powiatową Policji we Włodawie, KRUS Placówką Terenową we Włodawie oraz 2 Lubelskim Batalionem Wojsk Obrony Terytorialnej we Włodawie, zorganizowali skierowany do młodzieży Dzień Otwarty z Państwową Inspekcją Pracy w związku z działaniami informacyjno-promocyjnymi „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

zdjęcie przedtawia dwie trzy osoby, jedna przebrana jest za św. Mikołaja

Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy

W dniu 15 grudnia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Strachosławiu i Czerniejowie odbyła się X edycja „Mikołajek z Państwową Inspekcją Pracy” połączona z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pt. „Co zagraża dzieciom na wsi”.

zdjęcie - final konkursu

Finał Konkursu Filmowego dla Młodzieży
„Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

Karolina Matusiak z woj. kujawsko-pomorskiego została laureatką Nagrody Specjalnej Głównego Inspektora Pracy w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Zwyciężczyni Nagrodę wręczyła Katarzyna Mietelska, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy podczas gali finałowej Konkursu, która odbyła się 26 listopada br.

Karolina Matusiak jest jednocześnie laureatką I miejsca w konkursie.

Wszystkie złożone prace oceniane były pod względem zgodności z tematyką tegorocznego konkursu. Zwracano także uwagę na oryginalność, pomysłowość oraz walory estetyczne.

Szczegóły dotyczące finału konkursu znajdują się na stronie: KRUS

Zapraszamy do obejrzenia zwycięskiego filmu na YouTube

plakat konkurs

III Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” 2021 został przedłużony do 17 października 2021 r.

Zapraszamy młodzież w wieku od 15 do 23 lat włącznie, do udziału w konkursie, dotyczącym wdrażanej przez KRUS międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia w konkursie filmowy należy przesłać do 17.10.2021 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 logo konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Wyniki konkursu

Wyniki XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Więcej...

Apel Głównego Inspektora Pracy do Rolników

Szanowni Państwo!

Troska i odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim pracującym bezpiecznych warunków pracy są fundamentem działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednak nawet wzmożone działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne, wdrażane przez inspektorów pracy, nie są w stanie zlikwidować wszystkich zagrożeń, jakie są związane z działalnością zawodową. Tym bardziej, że możliwości działań PIP w stosunku do niektórych grup zawodowych są w pewnym stopniu ograniczone. Taką grupę stanowią rolnicy. W gospodarstwach rolnych pracują bowiem tysiące rolników wspomaganych przez członków najbliższej rodziny, także dzieci.

Więcej...
Osoba nagrodzona

Finał Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Wojciech Konopka został laureatem Nagrody Specjalnej Głównego Inspektora Pracy w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Ze względu na sytuację epidemiczną Gala Finałowa Konkursu odbyła się w trybie on-line w dniu 2 grudnia br. Nagrodę Specjalną Głównego Inspektora Pracy - laureatowi konkursu wręczył osobiście przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w dniu 17 grudnia br.

Więcej...
 	
inspektor pracy z rolnikiem przy kosiarce rotacyjnej bez płaszcza ochronnego

Inspektor pracy z rolnikiem przy kosiarce rotacyjnej bez płaszcza ochronnego

Bezpieczeństwo rolnika podczas prac polowych

W ramach działań informacyjno-prewencyjnych „Szanuj życie ! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” Kierownik Sekcji Prewencji i Promocji Tomasz Abramczyk, p. o. nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie przeprowadził wizytacje prac polowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego.

Więcej...

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” 2020

Zapraszamy młodzież szkolną i uniwersytecką, a w szczególności ze szkół rolniczych, do udziału w konkursie, dotyczącym wdrażanej przez KRUS międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Zgłoszenia do Konkursu z przesłaniem pracy konkursowej można dokonać w terminie do 20 października 2020 r. do godz. 23.59.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Koronawirus SARS-CoV-2 COVID-19

Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym?

Więcej...

Szkolimy rolników indywidualnych z UDT

W miesiącach styczeń i luty bieżącego roku w ramach działań informacyjno – promocyjnych „Szanuj życie ! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” podczas Sesji Rady Gminy w Żółkiewce, w Łopienniku, w Żmudzi, w Krzczonowie oraz w Sawinie, Tomasz Abramczyk - inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, zorganizował i przeprowadził wraz z przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie szkolenia dla rolników indywidualnych.

Więcej...

Rozstrzygnięcie XXV edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie”

W dniu 13 grudnia b.r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbył się finał XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu przy współpracy partnerów wchodzących w skład Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie.

Więcej...

Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół w Sawinie odbyła się IX edycja „Mikołajek z Państwową Inspekcją Pracy” połączona z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pt. „Co zagraża dzieciom na wsi”.

Więcej...

Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie

Dnia 11.12.2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy

Więcej...

Finał X Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów szkół o profilu rolniczym „Bezpieczna Praca w Rolnictwie”

W dniu 11.12.2019 r. w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Katowicach odbył się finał X Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów szkół o profilu rolniczym pod nazwą „Bezpieczna Praca w Rolnictwie”, którego współorganizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Więcej...

Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych oraz XX Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie

W dniu 10 grudnia 2019 roku w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się Finały Wojewódzkie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych oraz XX Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

Więcej...

Najlepsi nagrodzeni

5 grudnia 2019 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku wyłoniono laureatów 15. Olimpiady wiedzy o BHP i rolnictwie.Głównym celem konkursu było upowszechnienie problematyki w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, a także poszerzenie wiedzy w zakresie nowych rozwiązań i technologii wykorzystywanych w rolnictwie.

Więcej...

I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży "Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie" został rozstrzygnięty

Szczegóły dotyczące wyboru najlepszych filmów i laureatów konkursu, znajdują się na stronie KRUS

Więcej...

Zmiany w podlaskim rolnictwie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w czasie żniw

Tegoroczne żniwa w województwie podlaskim rozpoczęły się wcześniej niż zwykle i dzięki sprzyjającej pogodzie trwały tylko trzy tygodnie. W tym czasie specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzili 466 wizytacji, które objęły 548 osób. Sprawdzono stan techniczny i wyposażenie w 193 kombajnach, 210 ciągnikach, 70 prasach rolujących i 124 zestawach transportowych. Na ogół w większości przypadków maszyny i pojazdy były sprawne.

Więcej...

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Strategia Prewencji w Rolnictwie 2019

Zapraszamy młodzież szkolną i uniwersytecką, w szczególności ze szkół rolniczych, do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez KRUS międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce.

Konkurs trwa od 2 września do 31 października 2019 r.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie filmowym:

Więcej...

Gospodarstwo rolne z województwa świętokrzyskiego jest przykładem jak można tworzyć bezpieczne miejsca pracy w rolnictwie.

Laureatem Nagrody Specjalnej Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, w tegorocznym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne został Tomasz Szczęsny.

Więcej...

Nagrody za bezpieczne gospodarstwa

Anna i Mariusz Chrzanowscy z Nowego Chodnowa zostali laureatami XVII Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Nagrodę specjalną w tym konkursie przyznał Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

Więcej...

Bezpieczne Lato z PIP

Zasada była prosta – kierowca, który przekroczył prędkość miał do wyboru: mandat lub cytrynę; natomiast kierowca, który jechał prawidłowo i zgodnie z przepisami ruchu drogowego - otrzymywał jabłko. Wszyscy zatrzymani kierowcy, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami o ruchu drogowym wybierali kwaśne cytryny, które musieli na miejscu skonsumować.

Więcej...

„Traktoriada” w Grzybnie

Przejazdem spod budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie kawalkady starych ciągników i zabytkowych samochodów na teren boiska sportowego rozpoczęła się w dniu 19 maja 2019 roku II Międzynarodowa Traktoriada. Jej organizatorem był miejscowy Zespół Szkół Rolniczych oraz Towarzystwo Ziemi Brodnickiej „Gniazdo” i Klub Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”.

Więcej...

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie – 87 lat później

Do napisania tego tekstu zainspirował mnie artykuł z 1931 roku inspektora pracy W. Kuliczkowskiego, opublikowany w numerze 9/2018 „Inspektora Pracy”. Autor opisał stan bezpieczeństwa w rolnictwie w okresie międzywojennym. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, jednak nie wszystko.

Więcej...

87 lat temu

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

Polska, kraj w pierwszym rzędzie rolniczy, do chwili obecnej nie posiada specjalnego, a nawet ogólnego ustawodawstwa zabezpieczającego robotnika zatrudnionego w rolnictwie, mimo że po górnictwie i hutnictwie statystyka wykazuje największą ilość wypadków w rolnictwie, zarówno co do ilości, jak i jakości, chociaż wiemy, że znakomita ilość wypadków w tej gałęzi pracy zazwyczaj nie jest uwidoczniana w formie protokołów, a więc i statystyka zupełnie nie odzwierciedla rzeczywistego stanu rzeczy.

Więcej...

Konkurs Bezpiecznej Orki

W dniu 20.10.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie odbył się IV Powiatowy Konkurs Bezpiecznej Orki pod patronatem honorowym Starosty Skierniewickiego.

Więcej...

Konferencja dla rolników w Zespole Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym

W dniu 27 października 2018 roku odbyła się konferencja dla rolników pod hasłem „Otwórz się na bezpieczeństwo w gospodarstwie”, której organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym.

Więcej...

Jesienne prace polowe pod nadzorem PIP

W związku z działalnością informacyjno – promocyjną „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” na przełomie września i października bieżącego roku inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie rozpoczął wizytacje jesiennych prac polowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego.

Więcej...

Bezpieczne jesienne prace polowe

Ponad 1300 wypadków rolników podczas pracach polowych i gospodarczych odnotowano od początku roku na terenie Wielkopolski. Szczególne zagrożenia stwarzają przemieszczające się po drogach publicznych bez zachowania zasad bezpieczeństwa kombajny, ciągniki i inne wielkogabarytowe pojazdy. Kontynuując rozpoczętą w okresie żniw w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu akcję prewencyjną, inspektorzy pracy wspólnie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz pracownikiem Oddziału Wojewódzkiego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań prewencyjnych przeprowadzili wspólne kontrole ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych w okresie jesiennych prac polowych.

Więcej...

Czy praca w rolnictwie jest legalna?

W oparciu o zawartą w ustawie o PIP definicję podmiotu kontrolowanego działania inspekcji pracy podejmowane w stosunku do rolników indywidualnych, co do zasady, ograniczają się do akcji edukacyjnych i prewencyjnych, podnoszących świadomość i wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny wykonywania prac rolnych.

Więcej...

Państwowa Inspekcja Pracy na AGRO SHOW 2018

W trakcie międzynarodowej wystawy rolniczej odbywającej się w dniach 20-23 września w Bednarach k.Poznania, Andrzej Kwaliński zastępca głównego inspektora pracy wręczył nagrodę laureatom XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Więcej...

Gospodarstwo z województwa świętokrzyskiego otrzymało ciągnik rolniczy jako nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo w kraju uznano gospodarstwo państwa Agaty i Zbigniewa Przyjemskich z województwa świętokrzyskiego, którzy w nagrodę ufundowaną przez Prezesa KRUS otrzymali ciągnik rolniczy URSUS C-380 o mocy 55 KW.

Więcej...

W trosce o bezpieczne żniwa w Wielkopolsce


Żniwa to okres zarówno intensywnych prac polowych i gospodarskich jak i czas zwiększonego ruchu na drogach publicznych maszyn i urządzeń rolniczych. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Oddziałem Wojewódzkim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań prewencyjnych w miesiącach lipcu i sierpniu prowadzono wspólne kontrole ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych w okresie prac polowych.

Więcej...

Bezpieczeństwo rolnika podczas wzmożonych żniwnych prac polowych


Na przełomie lipca i sierpnia w ramach działań informacyjno-prewencyjnych „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” Tomasz Abramczyk, inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie, rozpoczął przeprowadzenie wizytacji żniwnych prac polowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie województwa lubelskiego.

Więcej...