WYDAWNICTWA

Bezpieczeństwo dzieci na wsi - lista kontrolna

Każdego roku dochodzi na wsi do tragicznych wypadków, w których giną lub zostają okaleczone dzieci. Większość tych zdarzeń ma miejsce w gospodarstwach rolnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych proponujemy Państwu wypełnienie poniż-szej Listy Kontrolnej.Pytania z Listy dotyczą najczęstszych zagrożeń i nieprawidłowości występujących w gospodarstwach. Na każde pytanie można odpowiedzieć TAK lub NIE. Jeśli na któreś z nich odpowiecie Państwo NIE, powinniście podjąć działania zmierzające do wyeliminowa-nia lub zminimalizowania danego zagrożenia, stwarzając sobie bezpieczne miejsce pracy, a dzieciom bezpieczne warunki życia

Bezpiecznie ciągnikiem

Ulotka, Warszawa 2016.

Podstawowe zasady obsługi i poruszania się po drogach publicznych i w terenie pojazdami rolniczymi i ciągnikiem: co należy koniecznie sprawdzić przed wyruszeniem, zjeżdżanie z góry, parkowanie na wzniesieniu, wjeżdżanie pod górę, jazda z wysokim ładunkiem; czego nie wolno, niebezpieczne sytuacje. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa pracy z pojazdami rolniczymi i ciągnikiem.

Bezpieczeństwo w indywidualnym gospodarstwie rolnym - karta kontrolna

Ulotka, wyd. 3, dodruk 1, Warszawa 2014.

Lista kontrolna dedykowana właścicielom niewielkich gospodarstw rolnych, ułatwia sprawdzenie gospodarstwa rolnego pod kątem bezpieczeństwa. Zależnie od odpowiedzi „tak” lub „nie” można wprowadzić nowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo całej rodzinie. Listę podzielono na segmenty tematyczne.

Bezpieczna obsługa zwierząt

Ulotka, wyd. 3, Warszawa 2016.

Dobra i bezpieczna obsługa zwierząt to podstawowa umiejętność niezbędna każdemu rolnikowi. Selekcja zwierząt polegająca na doborze osobników o łagodnym temperamencie nie jest wystarczającym zabiegiem profilaktycznym, aby uniknąć wypadków. Autor radzi jak postępować ze zwierzętami.

Bezpiecznie na wsi

Katarzyna Mietelska, wyd. 5, Warszawa 2018.

Nowa, znacznie zmieniona merytorycznie wersja znanej broszury Państwowej Inspekcji Pracy dla młodzieży. Krótkie rozdziały dotyczą: niebezpiecznych miejsc na podwórzu, zagrożeń chemicznych, maszyn i narzędzi, obchodzenia się ze zwierzętami, z prądem oraz z otwartym ogniem, właściwego zachowania na drodze. Jest też poradnik rowerzysty, ABC pierwszej pomocy oraz wskazówki na wypadek pożaru i powodzi. Ważne uzupełnienie stanowi wykaz prac, jakich nie wolno wykonywać dzieciom i młodzieży.

Chemia dla rolników

Tomasz W. Grausz, broszura A5, wyd. 3, stan prawny: 12 października 2015

W 2013 r. znacząco zmieniły się przepisy regulujące zagadnienia dotyczące środków ochrony roślin. Nowe wydanie broszury zostało zaktualizowane pod kątem obowiązujących przepisów i zmienione tak, aby zawierało najważniejsze informacje z punktu widzenia rolników, którzy powszechnie stykają się ze środkami ochrony upraw i pozostają ich głównymi użytkownikami.

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym

Ulotka, wyd. 3, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2018.

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Dźwigaj bezpiecznie. Informacje dla rolników

Ulotka, wyd. 3, Warszawa 2016.

Ulotka przedstawia najważniejsze zasady bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów w gospodarstwie rolnym.

Pilarki tarczowe

Ulotka, wyd. 1, 2006.

Publikacja przygotowana głównie z myślą o rolnikach. Zawiera najważniejsze informacje o zasadach bezpiecznej eksploatacji pilarek tarczowych – dotyczące zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy, kontroli sprzętu przed rozpoczęciem pracy, konstrukcji urządzeń zabezpieczających, doboru narzędzi pomocniczych, szczególnych środków ostrożności i czynności zabronionych.

Praca rolnika dobre praktyki

Katarzyna Mietelska, wyd. 2, Warszawa 2016.

Książka zawiera dobre rady, które pomogą rolnikom w zachowaniu bezpieczeństwa podczas pracy. Broszura podzielona jest na dwanaście rozdziałów. Każdy z nich zawiera po kilka lub kilkanaście opisów wzbogaconych zdjęciami. Krótkie opisy są praktycznymi wskazówkami, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo w codziennych czynnościach gospodarskich. Jest też rozdział poświęcony dzieciom, które są na wsi szczególnie narażone na ryzyko wypadku.

Prace kombajnem zbożowym

Andrzej Zalewski, Karta rolnicza, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2017.

Zasady bezpiecznej obsługi kombajnu zbożowego – przygotowania maszyny do pracy, obsługi, doboru odzieży ochronnej, przejazdu transportowego. Szczególny nacisk położono na ochronę przeciwpożarową.

Prace kosiarką rotacyjną

Andrzej Zalewski, karta rolnicza, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2017.

Zasady bezpiecznej eksploatacji kosiarki rotacyjnej, w tym koszenia, agregowania, przejazdu transportowego po drodze publicznej, pracy z wałem przegubowo-teleskopowym, czyszczenia, montażu i demontażu noży tnących.

Prace ładowarką teleskopową

Andrzej Zalewski, karta rolnicza, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2017.

Zasady bezpiecznej obsługi ładowarki, w tym czynności przed rozpoczęciem pracy, manewrowanie, podnoszenie ładunków, stosowanie narzędzi.

Prace na drabinie przenośnej

Andrzej Zalewski, karta rolnicza, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2017.

Zasady bezpiecznej pracy na drabinach przystawnej i rozstawnej oraz przechowywania i konserwacji.

Prace opryskiwaczem ciągnikowym

Andrzej Zalewski, karta rolnicza, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2017.

Zasady właściwego doboru odzieży roboczej i ochronnej przy wykonywaniu oprysków roślin oraz bezpiecznej pracy z środkami ochrony roślin. Szczególną uwagę skoncentrowano na regułach przygotowywania cieczy użytkowej, mycia opryskiwacza i spożywania posiłków.

Prace pilarką tarczową

Andrzej Zalewski, karta rolnicza, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2017.

Bezpieczna eksploatacja pilarki tarczowej, w tym prawidłowe zachowania podczas obróbki materiału. Osobno opisano zasady użytkowania elementów zwiększających bezpieczeństwo użytkownika podczas pracy, tj. osłony napędu i tarczy piły, kliny, prowadnica, popychacz.

Prace rozrzutnikiem obornika

Andrzej Zalewski, karta rolnicza, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2017.

Zasady podłączania, odłączania, załadunku i eksploatacji rozrzutnika. Dołączono spis dobrych praktyk oraz listę kontrolną.

Prace siewnikiem

Andrzej Zalewski, karta rolnicza, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2017.

Zasady bezpiecznej eksploatacji siewnika, załadunku ziarna, pracy z wałem przegubowo-teleskopowym oraz dokonywania konserwacji i przeglądów.

Prace transportowe

Andrzej Zalewski, karta rolnicza, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2017.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas transportu rolniczego – w tym m.in. sprzęgania przyczep z ciągnikiem, przewozu materiałów sypkich, ładunków przestrzennych, ludzi i zwierząt oraz elementów długich. Dołączono wykaz czynności zabronionych.

Prace wózkiem jezdniowym

Andrzej Zalewski, karta rolnicza, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2017.

Zasady bezpiecznej obsługi wózka jezdniowego, w tym przygotowania do pracy, manewrowania i jazdy oraz wykonywania podnoszeń. Zawiera informacje o szczególnych środkach ostrożności.

Prace prasą do słomy

Andrzej Zalewski, karta rolnicza, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2017.

Zasady bezpiecznej obsługi prasy do słomy – zbioru siana, wyładunku, agregowania, usuwania zapchań, regulacji, konserwacji oraz napraw. Osobno opisano zasady bezpiecznego przejazdu po drogach publicznych i czynności zabronione.

Bezpiecznie ciągnikiem

Ulotka, Warszawa 2016.

Podstawowe zasady obsługi i poruszania się po drogach publicznych i w terenie pojazdami rolniczymi i ciągnikiem: co należy koniecznie sprawdzić przed wyruszeniem, zjeżdżanie z góry, parkowanie na wzniesieniu, wjeżdżanie pod górę, jazda z wysokim ładunkiem; czego nie wolno, niebezpieczne sytuacje. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa pracy z pojazdami rolniczymi i ciągnikiem.

Przygoda na wsi - zobacz co ci zagraża

Komiks, wyd. 13, Warszawa 2017.

Kolorowy komiks dla uczniów szkół podstawowych o zasadach bezpiecznego zachowania na wsi. Grupa dzieci przyjeżdża na wieś na wakacje. Już pierwszego dnia jedna z dziewczynek ulega wypadkowi. Z pobliskiego domu przybiega gospodarz z synem. Aby uchronić dzieci przed dalszymi doświadczeniami, postanawia pomóc im w poznaniu warunków panujących na wsi. Jego syn oprowadza swoich rówieśników po gospodarstwie taty.

Rolnik zawód niebezpieczny

Ulotka A3, Warszawa 2016.

Ulotka przedstawia zagrożenia życia i zdrowia w rolnictwie: tragiczną statystykę wypadków, choroby zawodowe oraz przyczyny wypadków i obszary zagrożeń: upadki osób, spadające przedmioty, transport rolniczy, nieprawidłowe użytkowanie maszyn, ostrych narzędzi. Pokrótce prezentuje zasady obsługi zwierząt hodowlanych; zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, kobiet i osób starszych; szkice ilustrujące poprawne rozwiązania, na fotografiach: przykłady złych i dobrych praktyk.

Uwaga azbest!

Ulotka A3, wyd. 2, Warszawa 2015.

Ulotka przedstawia najważniejsze zagrożenia związane z usuwaniem pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych, zasady bezpiecznej pracy z azbestem oraz minimalizowania szkodliwości odpadów azbestowych.

Sianokiszonki. Zasady bezpiecznej pracy

akub Chojnicki, ulotka A3, Warszawa 2016. Autor ulotki w przystępny sposób omawia zasady koszenia runi i jej przetrząsania oraz problemy zbioru zielonek i załadunku na przyczepy. Wyjaśnia jak bezpiecznie użytkować przyczepy skrzyniowe. Ulotka przybliża także produkcje sianokiszonki w balotach.

Wał przegubowo teleskopowy

Andrzej Zalewski, karta rolnicza, wyd. 2, Warszawa, stan prawny: czerwiec 2017.

Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami wyposażonymi w wał przegubowo-teleskopowy – obsługi, doboru odzieży roboczej, demontażu i konserwacji, spis czynności niedozwolonych. Karta zawiera skróconą listę kontrolną.