Szanuj Życie!

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym


SPRAWDŹ CZY TWOJE GOSPODARSTWO ROLNE JEST BEZPIECZNE!

Bezpieczeństwo dzieci na wsi - lista kontrolna

Każdego roku dochodzi na wsi do tragicznych wypadków, w których giną lub zostają okaleczone dzieci. Większość tych zdarzeń ma miejsce w gospodarstwach rolnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych proponujemy Państwu wypełnienie poniż-szej Listy Kontrolnej.Pytania z Listy dotyczą najczęstszych zagrożeń i nieprawidłowości występujących w gospodarstwach. Na każde pytanie można odpowiedzieć TAK lub NIE. Jeśli na któreś z nich odpowiecie Państwo NIE, powinniście podjąć działania zmierzające do wyeliminowa-nia lub zminimalizowania danego zagrożenia, stwarzając sobie bezpieczne miejsce pracy, a dzieciom bezpieczne warunki życia

Więcej...

Aktualności:

  • ograniczanie zagrożeń wypadkowych w rolnictwie,
  • zalecenia prewencyjne,
  • komentarze.
Więcej...

Rolnik zawód niebezpieczny!

Rolnictwo zaliczane jest do sektorów gospodarki, w których odnotowuje się największą liczbę wypadków przy pracy. Według danych KRUS średnio 2/3 poszkodowanych rolników indywidualnych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy. Niezmiennie od lat wskazywane są te same, najliczniejsze grupy wypadkowe, tj.: upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta. Przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń również się nie zmieniają. Do wypadku dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych przez rolników, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę nieszczęśliwych zdarzeń wśród rolników indywidualnych, obserwowana już od wielu lat.

Więcej...

Materiały pomocnicze

Card image cap

Wydawnictwa

Informatory, broszury poświęcone tematyce bezpieczeństwa i higeiny pracy w rolnictwie

Więcej...
Card image cap

Filmy

Jak identyfikować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy i jak im przeciwdziałać kiedy wystąpią?

Więcej...
Card image cap

Materiały szkoleniowe

Film przedstawia zagrożenia jakie występują podczas mechanicznej obórbki drewna

Więcej...

Statystyki wypadkowe

W 2016 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 19 110 wypadków, o 1 044 (5,2%) mniej niż w 2015 roku. Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano 17 648 zdarzeń - o 1 166 (6,2%) mniej niż w poprzednim roku. Wypłacono 13 662 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, tj. o 718 (5%) mniej niż w 2015 roku.

Więcej...

Konkursy

Poznajmy laureatów tegorocznych konkursów

Więcej...